Rozwój

Rozwój

Rozwój

LU-VE była pierwszą firmą na świecie, która zastosowała w chłodnictwie komercyjnym i przemysłowym:

Chronologiczna lista innowacji

2016

Nidea and Emeritus

2015

Plug&Save

2012

MINICHANNEL® wymiennik ciepła

2010

THE WHISPERER® tłumik dźwięku

2008

JETSTREAMER® kierunkowa osłona wentylatora

2006

DRY AND SPRAY® zoptymalizowany system zraszania wodą

2006

SMART® innowacyjna usztywniona konstrukcja

2003

WET AND DRY® zaawansowany system zraszania wodą

2001

JET-O-MATIC® rozdzielacz czynnika chłodniczego w chłodnicach powietrza

2000

WATER SPRAY SYSTEM® system zraszania wodą

1999

SAFETUBES SYSTEM® ochrona rurek skraplaczy i suchych chłodnic cieczy

1997

Chłodnice powietrza SUPERHITEC® z TURBOCOIL® rurki z rowkowaniem wewnętrznym i lamelami TURBOFIN®2

1991

Skraplacze HITEC® rurki z rowkowaniem wewnętrznym i lamelami typu “louvered”

1988

Chłodnice powietrza HITEC® z TURBOCOIL® rurki z rowkowaniem wewnętrznym i lamelami TURBOFIN®

1971

STF skraplacze bezrurkowe z owalnymi rurkami

1969

ALUPAINT® system zabezpieczenia antykorozyjnego aluminiowych lamel

1967

Chłodnice powietrza z zewnętrznym i wewnętrznym turbulatorem

1965

Podwójny rozstaw lamel


SCROLL