Skraplacze bezrurkowe wymienniki STFT

Specjalne wymienniki ze stali produkowane według jedynej na świecie technologii
Maksymalna wydajność przy minimalnych wymiarach dla wykonania na wymiar
Wysoka efektywność wymiany ciepła i małe gabaryty
Mała pojemność i wysoka czystość wewnętrzna
Wysoka odporność mechaniczna i odporność na korozję
13 modeli od 470 do 3670 W

Główna charakterystka

Wyjątkowa i jedyna technologia LU-VE – kanały wewnętrzne czynnika chłodniczego w owalnej formie

W skraplaczach bezrurkowych STFT same lamele tworzą rurkę za pomocą długich kołnierzy wprowadzonych jedne w drugie i lutowanych miedzią w piecu w kontrolowanej atmosferze.
Ten proces konstrukcyjny gwarantuje najwyższy współczynnik przewodności termicznej uzyskany dzięki temu, iż czynnik chłodniczy przepływa wewnątrz samych lamel.

Dzięki spoistości struktury uzyskuje się wysoki wskaźnik wydajność/ objętość.
Na zamówienie, możliwe jest dokupienie plastikowej osłony wentylatora - model CF

Każdy skraplacz zostaje poddany powierzchniowej obróbce fosforanowania, podwójnemu malowaniu proszkowemu oraz suszeniu w piecu.
To działanie zapewnia całkowitą odporność na korozję, w szczególności w środowisku morskim.

Skraplacze STFT zostały przetestowane w mgle solnej zgodnie z normami ASTM B117 przez 400 h.

Czynnniki


SCROLL