Grupa LU-VE

Grupa LU-VE

"PRZYSZŁOŚĆ MA ANTYCZNE SERCE"

(Carlo Levi)

Grupa LU-VE w swojej filozofii bazuje na doświadczeniu, tradycji, zamiłowaniu do innowacji i ciągłym patrzeniu w przyszłość.

Grupa LU-VE to przede wszystkim troska o to, co stanowi filar Grupy, czyli pracownicy i innowacyjne pomysły. Są to osoby z dużym doświadczeniem, zdolni i kreatywni młodzi ludzie, pełni entuzjazmu, specjaliści najwyższego poziomu akademickiego, a wszystkich ich łączy pasja do pracy i wspólna wizja bardziej przyjaznego, tolerancyjnego, postępowego oraz świadomego świata.

Grupa LU-VE pozwoliła na inne zrozumienie i wykonanie produktów dla chłodnictwa i klimatyzacji, co wraz z użyciem najnowszych technologii stało się później punktem odniesienia dla całej branży.

Grupa LU-VE to firma międzynarodowa (z biurami i głównym zakładem produkcyjnym w Uboldo, Varese) złożona z 16 jednostek produkcyjnych.

W skład Grupy LU-VE wchodzi również 7spółek handlowych usytuowanych we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Austria, Australii, Indie, w Emiratach Arabskich. Eksperci, technicy i wykwalifikowany personel to osoby w pełni kompetentne, oferujące klientowi obsługę na najwyższym poziomie, zaspokajając jego specyficzne wymagania.

Ponad 3.000 wykwalifikowanych pracowników (w tym ponad 1.000 we Włoszech);
Około 570.000 m2 powierzchni całkowitej;
Ponad 210.000 m2 powierzchni zabudowanej;
Ponad 3.200 m2 laboratoriów badawczo-rozwojowych;
Ponad 80% produkcji eksportowanej do 100 krajów;
Skonsolidowany obrót handlowy € 420.7 mln (pro-forma 2018).


SCROLL