Grupa LU-VE

Grupa LU-VE

"PRZYSZŁOŚĆ MA ANTYCZNE SERCE"

(Carlo Levi)

Grupa LU-VE w swojej filozofii bazuje na doświadczeniu, tradycji, zamiłowaniu do innowacji i ciągłym patrzeniu w przyszłość.

Grupa LU-VE to przede wszystkim troska o to, co stanowi filar Grupy, czyli pracownicy i innowacyjne pomysły. Są to osoby z dużym doświadczeniem, zdolni i kreatywni młodzi ludzie, pełni entuzjazmu, specjaliści najwyższego poziomu akademickiego, a wszystkich ich łączy pasja do pracy i wspólna wizja bardziej przyjaznego, tolerancyjnego, postępowego oraz świadomego świata.

Grupa LU-VE pozwoliła na inne zrozumienie i wykonanie produktów dla chłodnictwa i klimatyzacji, co wraz z użyciem najnowszych technologii stało się później punktem odniesienia dla całej branży.

Grupa LU-VE to firma międzynarodowa (z biurami i głównym zakładem produkcyjnym w Uboldo, Varese) złożona z 13 jednostek produkcyjnych.

W skład Grupy LU-VE wchodzi również 7spółek handlowych usytuowanych we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Austria, Australii, Indie, w Emiratach Arabskich. Eksperci, technicy i wykwalifikowany personel to osoby w pełni kompetentne, oferujące klientowi obsługę na najwyższym poziomie, zaspokajając jego specyficzne wymagania.

2.500 wykwalifikowanych pracowników;
390.200 m2 powierzchni całkowitej;
Ponad 160.300 m2 powierzchni zabudowanej;
2.500 m2 laboratorium Badania & Rozwoju;
Ponad 80% produkcji eksportowanej do 100 krajów;
Consolidated Sales Revenues of € 270.0 milion (31.12.2017).


SCROLL